banner
banner
banner
banner
Trigger
Hôm Nay : 189
Hôm Qua: 366
Tuần Này : 2313
Tháng Này: 7173
Tất cả: 235822

Online: 8
Lượt truy cập: 235822
Đầu ghi hình IP DAHUA
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH IP DAHUA NVR4108HS-4KS2 CHUẨN NÉN H.265
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH IP DAHUA NVR4108HS-4KS2 CHUẨN NÉN H.265
Giá:  4,130,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH IP DAHUA NVR4116HS-4KS2 CHUẨN NÉN H.265
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH IP DAHUA NVR4116HS-4KS2 CHUẨN NÉN H.265
Giá:  5,460,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH IP DAHUA NVR4104HS-4KS2 CHUẨN NÉN H.265
ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH IP DAHUA NVR4104HS-4KS2 CHUẨN NÉN H.265
Giá:  3,750,000 VNĐ
ĐẦU GHI 16 KÊNH IP DAHUA NVR4216HS-4KS2 CHUẨN NÉN H.265
ĐẦU GHI 16 KÊNH IP DAHUA NVR4216HS-4KS2 CHUẨN NÉN H.265
Giá:  8,900,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH IP DAHUA NVR2104HS-S2
ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH IP DAHUA NVR2104HS-S2
Giá:  2,760,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP 4 KÊNH WIFI DAHUA NVR4104-W
ĐẦU GHI HÌNH IP 4 KÊNH WIFI DAHUA NVR4104-W
Giá:  6,900,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH IP DAHUA DHI-NVR4216
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH IP DAHUA DHI-NVR4216
Giá:  7,900,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH DAHUA NVR5216-4KS2
ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH DAHUA NVR5216-4KS2
Giá:  12,900,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP 8 KÊNH DAHUA NVR5208-4KS2
ĐẦU GHI HÌNH IP 8 KÊNH DAHUA NVR5208-4KS2
Giá:  11,900,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH DAHUA NVR5232-4KS2
ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH DAHUA NVR5232-4KS2
Giá:  15,000,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH DAHUA NVR5416-4KS2
ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH DAHUA NVR5416-4KS2
Giá:  20,600,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH DAHUA NVR5432-4KS2
ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH DAHUA NVR5432-4KS2
Giá:  22,000,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP 64 KÊNH DAHUA NVR5464-4KS2
ĐẦU GHI HÌNH IP 64 KÊNH DAHUA NVR5464-4KS2
Giá:  24,200,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP 4K DAHUA NVR608-64-4K
ĐẦU GHI HÌNH IP 4K DAHUA NVR608-64-4K
Giá:  0 VNĐ

0919 477 067