banner
banner
banner
banner
Trigger
Hôm Nay : 30
Hôm Qua: 220
Tuần Này : 374
Tháng Này: 4237
Tất cả: 209675

Online: 21
Lượt truy cập: 209675
Đầu ghi IP Hikvision
Đầu ghi hình IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-E1
Đầu ghi hình IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-E1
Giá:  2,800,000 VNĐ
Đầu ghi hình IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-E1
Đầu ghi hình IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-E1
Giá:  3,300,000 VNĐ
Đầu ghi hình IP 16 kênh 1080P HIKVISION DS-7616NI-E1
Đầu ghi hình IP 16 kênh 1080P HIKVISION DS-7616NI-E1
Giá:  3,900,000 VNĐ
Đầu ghi hình IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-E2
Đầu ghi hình IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-E2
Giá:  4,200,000 VNĐ
Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-E2
Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-E2
Giá:  4,690,000 VNĐ
Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4
Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4
Giá:  8,900,000 VNĐ
Đầu ghi hình IP 16 kênh Hikvision DS-7716NI-E4/16P
Đầu ghi hình IP 16 kênh Hikvision DS-7716NI-E4/16P
Giá:  13,900,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-K2
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-K2
Giá:  5,760,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-K2
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-K2
Giá:  6,460,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP 4K HIKVISION DS-7716NI-K4
ĐẦU GHI HÌNH IP 4K HIKVISION DS-7716NI-K4
Giá:  10,100,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP 4K HIKVISION DS-7732NI-K4
ĐẦU GHI HÌNH IP 4K HIKVISION DS-7732NI-K4
Giá:  13,000,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7732NI-I4 (32 KÊNH)
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7732NI-I4 (32 KÊNH)
Giá:  18,500,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH 64 KÊNH IP HIKVISION DS-9664NI-I8
ĐẦU GHI HÌNH 64 KÊNH IP HIKVISION DS-9664NI-I8
Giá:  57,000,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP 128 KÊNH HIKVISION DS-96128NI-I16
ĐẦU GHI HÌNH IP 128 KÊNH HIKVISION DS-96128NI-I16
Giá:  104,100,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH IP 256 KÊNH HIKVISION DS-96256NI-I16
ĐẦU GHI HÌNH IP 256 KÊNH HIKVISION DS-96256NI-I16
Giá:  167,100,000 VNĐ

0919 477 067