banner
banner
banner
banner
banner
Trigger
Hôm Nay : 119
Hôm Qua: 450
Tuần Này : 1053
Tháng Này: 8600
Tất cả: 333132

Online: 13
Lượt truy cập: 333132
Đầu ghi hình TVI HIKVISION
Đầu ghi hình 4 kênh 720P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HGHI-F1
Đầu ghi hình 4 kênh 720P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HGHI-F1
Giá:  2,050,000 VNĐ
Đầu ghi hình 4 kênh 720P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7104HGHI-F1
Đầu ghi hình 4 kênh 720P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7104HGHI-F1
Giá:  1,650,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênh 720P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7116HGHI-F1
Đầu ghi hình 16 kênh 720P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7116HGHI-F1
Giá:  4,260,000 VNĐ
Đầu ghi hình 8 kênh 720P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7108HGHI-F1
Đầu ghi hình 8 kênh 720P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7108HGHI-F1
Giá:  2,560,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênh 720P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7216HGHI-F1
Đầu ghi hình 16 kênh 720P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7216HGHI-F1
Giá:  4,950,000 VNĐ
Đầu ghi hình 4 kênh 1080P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HQHI-F1/N
Đầu ghi hình 4 kênh 1080P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HQHI-F1/N
Giá:  2,560,000 VNĐ
Đầu ghi hình 8 kênh 1080P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7208HGHI-F1
Đầu ghi hình 8 kênh 1080P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7208HGHI-F1
Giá:  3,240,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênh 1080P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7216HQHI-F1/N
Đầu ghi hình 16 kênh 1080P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7216HQHI-F1/N
Giá:  6,670,000 VNĐ
Đầu ghi hình 4 kênh 1080P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7104HQHI-F1/N
Đầu ghi hình 4 kênh 1080P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7104HQHI-F1/N
Giá:  2,260,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH 4IN1 1080P HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N
ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH 4IN1 1080P HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N
Giá:  4,300,000 VNĐ
Đầu ghi hình 8 kênh 1080P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7108HQHI-F1/N
Đầu ghi hình 8 kênh 1080P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7108HQHI-F1/N
Giá:  3,550,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH 4IN1 1080P HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH 4IN1 1080P HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N
Giá:  8,320,000 VNĐ
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH 4IN1 1080P HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH 4IN1 1080P HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N
Giá:  12,300,000 VNĐ
Đầu ghi hình 8 kênh 1080P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7208HQHI-F1/N
Đầu ghi hình 8 kênh 1080P TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7208HQHI-F1/N
Giá:  3,970,000 VNĐ